Temaer

Mindre enn

Her er det mindre enn- symbolet som er i fokus. Akkurat som bokstavsymbolene, har forholdssymbolene en form, de har et navn og de har en symbolfunksjon. De symboliserer forholdet mellom to mengder. Når det gjelder ulikhetssymbolene "mindre enn" og "større enn", er den største utfordringen å avlese og avkode disse riktig. Leseretningen er fra venstre mot høyre. Derfor er det mengden til venstre for ulikhetssymbolet som normalt leses først og som beskrives ved å sammenligne med mengden til høyre for ulikhetstegnet. Når den venstre mengden er mindre enn den høyre, bruker vi "mindre enn"-symbolet.